ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων

Switch to desktop Register Login

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

     Έχοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» που θα γίνει την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στο κατάστημα του ΚΕΠΑΠ επί της Πυλαρινού 84, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

 1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Α.Π

ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

     Έχοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» που θα γίνει την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ. στο κατάστημα του ΚΕΠΑΠ επί της Πυλαρινού 84, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 

 

 1. 1.3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
 2. 2.Αναμόρφωση ΟΠΔ οικονομικού έτους 2018
 3. 3.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών
 4. 4.Τροποποίηση της αριθμ. 21/70/19-06-2018 απόφασης του Δ.Σ του ΚΕΠΑΠ περί : «Λήψης απόφασης για την υπογραφή των επιταγών ,την κίνηση των λογαριασμών και την εκπροσώπηση γενικότερα έναντι των Τραπεζών του Νομικού Προσώπου ΚΕ.Π.Α.Π Δ. Κορινθίων» κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4555/2018
 5. 5.Έγκριση για συνδιοργάνωση συναυλιών με την ΠΕΔ Πελοποννήσου.
 6. 6.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση έφεσης υπόθεσης ΚΕ.Π.Α.Π.

 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Α.Π

 

ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


Διαβάστε περισσότερα...

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

     Έχοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» που θα γίνει την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στο κατάστημα του ΚΕΠΑΠ επί της Πυλαρινού 84, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. 1.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.
 2. 2.Έγκριση Α΄και Β΄ τριμηνιαίων εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
 3. 3.Έγκριση εκδήλωσης για τον 35ο ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοικτής θάλασσας που διοργανώνει ο Ναυταθλητικός Όμιλος Καλλιθέας Τζιτζιφιών (Ν.Ο.Τ.Κ.)
 4. 4.Έγκριση συνδιοργάνωσης ρεσιτάλ πιάνου του Ιταλού πιανίστα Πιέτρο Παπάνια (Pietro Papagna)

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Α.Π

 

ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα...